REGULAMIN SERWISU
METAL4MARKET.EU
Użytkowniku,
jako Dyrektor Zarządzający zapraszam serdecznie do zapoznania się z Regulaminem Serwisu ogłoszeniowego www.metal4market.pl, w którym w prosty i wygodny sposób dodasz BEZPŁATNIE swoje ogłoszenia. Moim celem jest dbałość o najmniejszy szczegół oferowanych Usług oraz przekazanie Ci rzetelnej i pełnej informacji na temat funkcjonowania Serwisu. Regulamin przygotowałem w oparciu o przepisy DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. oraz prawa polskiego.

Zaczynajmy!

paragraf1.
Słownik

Rozpocznę od wyjaśnienia terminologii jaką posługujemy się w powyższym Regulaminie tak, aby wszystko było dla Ciebie jasne.

 1. Gdy będziemy wspominać o regulaminie serwisu www.metal4market.pl, użyjemy prostego określenia Regulamin.
 2. Administrator danych osobowych, to pojęcie ustawowe dlatego zgodnie z ustawą używając tego terminu mówię o organie, jednostce organizacyjnej, podmiocie lub osobie, decydującej o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;
 3. Ważny jest kontakt między Tobą Użytkownikiem i mną, czyli Usługodawcą. Dlatego istotne jest, abyś pamiętał, że Adresem e-mail Sklepu Internetowego jest biuro@metal4market.eu.
 4. Używając terminu Dyrektywa rozumiemy przez to DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
 5. Pamiętaj Usługobiorcą zawsze nazywam Użytkownika, który korzysta z Usług Usługodawcy oferowanych za pośrednictwem Serwisu – jednym słowem jesteś to właśnie Ty;
 6. Konto - przestrzeń Serwisu zawierająca związane z Tobą Użytkowniku dane, która jest dostępna po dokonaniu rejestracji.
 7. Pisząc w Regulaminie Usługodawca będę myślał o Właścicielu Serwisu czyli o sobie:
  GK&PGroup Grzegorz Parczewski
  ul. Podkowy 38, 04-937 Warszawa
  NIP: 1131224290
  REGON: 363821247
  tel. 510-729-420 .
 8. Umowa jest to umowa zawierana między mną, czyli Usługodawcą, a Tobą, czyli Usługobiorcą, na mocy będę świadczył Usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu.
 9. Określenie Serwis będzie oznaczało stronę główną www.metal4market.pl oraz jej podstrony.
 10. Użytkownikiem nazywana jest każda osoba korzystająca z Serwisu.
 11. Wspominając o Ogłoszeniu mamy na myśli bezpłatne ogłoszenie dodawane przez Ogłoszeniodawcę, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 12. Ogłoszeniodawcą zaś jest Użytkownik, zarejestrowany i zalogowany w Serwisie, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzi działalność gospodarczą. Każdy Ogłoszeniodawca jest jednocześnie Użytkownikiem, ale nie każdy Użytkownik jest Ogłoszeniodawcą. Warto wiedzieć, że rozróżniamy Ogłoszeniodawcę sprzedającego oraz Ogłoszeniodawcę kupującego
paragraf2.
Wstęp
 1. Użytkowniku, w Regulaminie znajdziesz informację na temat warunków usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych przez Serwis, rejestracji w Serwisie, zamieszczania Ogłoszeń, wsparcia przy dokonywaniu transakcji, warunków Ogłoszenia, Usług dodatkowych, Płatności, zasad odpowiedzialności oraz kilka słów na zakończenie.
 2. Dbając o jakość moich usług i bezpieczeństwo Użytkowników w przypadku naruszenia Regulaminu i korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem zastrzegam możliwość usunięcia konta Ogłoszeniodawcy.
 3. Kliencie jako Usługodawca nie pobieram kosztów z tytułu korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy, którego elementem jest Serwis. W przypadku Zakupu Usług składanych za pośrednictwem telefonu koszt korzystania z tego środka odpowiada standardowym kosztom określonym w cenniku Twojego operatora.
 4. Jako Właściciel Serwisu jestem jednocześnie Administratorem Danych Osobowych.
 5. Warto wiedzieć, że jako Właściciel Serwisu chronię dane Użytkowników na zasadach określonych w polityce prywatności stanowiącej integralną część Regulaminu.
paragraf3.
Zarejestruj się!
 1. Użytkowniku, jeżeli spełniasz wymagania dotyczące Ogłoszeniodawcy możesz w Serwisie publikować swoje Ogłoszenia. W tym celu musisz dokonać rejestracji przy pomocy formularza.
 2. Formularz będzie wymagał od Ciebie podania danych osobowych takich jak: nazwa firmy, NIP, Imię, kraj pochodzenia, telefon, adres e-mail oraz hasło. Dodatkowo zostaniesz poproszony o potwierdzenie zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, abym mógł realizować dla Ciebie usługę.
 3. W celu upewnienia się, że Twoje dane są prawdziwe przesyłam na wskazany wcześniej w formularzu adres e-mail link aktywacyjny, którego kliknięcie kończy procedurę rejestracji. Witamy w serwisie!
 4. Kliknięcie w link aktywacyjny jest jednocześnie momentem zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta Użytkownika.
paragraf4.
Zamieść Ogłoszenie!
 1. Dodawanie Ogłoszeń w Serwisie jest naprawdę proste. Po zalogowaniu do Serwisu kliknij w przycisk DODAJ OGŁOSZENIE umieszczony na stronie głównej, dzięki czemu otrzymasz dostęp do formularza dodawania Ogłoszenia.
 2. Formularz ten wymaga od Ciebie podania informacji takich jak: miejsce pochodzenia przedmiotu, dane przedmiotu, stan przedmiotu, szczegóły oferty oraz właściwego opisu Ogłoszenia. Umożliwiam Ci również dodawanie zdjęć przy pomocy prostej opcji DODAJ PLIK.
 3. Serwis jest maksymalnie elastyczny dla Twojej wygody. Masz możliwość wyboru sprzedaży bezpośredniej „kup teraz” lub w formie licytacji.
 4. Po uzupełnieniu tych informacji klikasz przycisk ZAPISZ i gotowe! Twoje ogłoszenie przekazane jest do Administratora Serwisu, który je weryfikuje, aby zapewnić mu najwyższą jakość i zgodność z Regulaminem.
paragraf5.
Pozyskaj klienta oraz sfinalizuj transakcję!

Serwis dba o bezpieczeństwo i pewność transakcji dlatego i Ty Użytkowniku, jeżeli chcesz dokonać zakupu towaru lub usługi będącej przedmiotem Ogłoszenia wystarczy, że się Zarejestrujesz. Poznaj szczegóły zawierania transakcji z Ogłoszeniodawcami!

 1. Użytkowniku, aby wziąć udział w transakcji i uzyskać dostęp do danych Ogłoszeniodawcy ZAREJESTRUJ SIĘ w Serwisie zgodnie z regulaminem. Będziesz wtedy mógł ZALOGOWAĆ się bez żadnych przeszkód, przeglądać ogłoszenia, brać udział w licytacji lub dokonywać kupna przedmiotu.
 2. Pamiętaj, że licytacja to nie żarty! Gdy składasz ofertę kupna w licytacji, to jednocześnie wyrażasz zgodę na przekazanie Ogłoszeniodawcy informacji zamieszczonych na Twoim profilu.
 3. Zasady licytacji są proste! Licytując określasz maksymalną cenę, jaką jesteś gotowy zapłacić za Towar w przypadku wygrania licytacji! Dbając o Twój interes nasz system ustali ofertę na minimalną kwotę, która pozwoli przebić oferty innych licytujących. Twoja oferta będzie najwyższa, aż do momentu, gdy inna osoba swoją ofertą nie zaproponuje ceny przekraczającej Twoją maksymalną cenę.
 4. Pamiętaj, aby licytować z rozwagą! Jeżeli przystąpiłeś do licytacji możesz zmienić cenę maksymalną na większą. Nie ma możliwości odwołania przystąpienia do licytacji lub zmniejszenia Twojej maksymalnej ceny.
 5. Użytkowniku, wygrywasz licytację, jeżeli Twoja oferta okaże się najwyższa po zakończeniu licytacji.
 6. Dzięki Serwisowi nie tylko otrzymasz ze strony Serwisu wsparcie przy zawieraniu transakcji, ale również zdobędziesz nowych kontrahentów! Bardzo ważne jest jednak abyś wiedział, że czynności podejmowane przez Ciebie w ramach serwisu nie są wiążące, lecz mają charakter wyłącznie ogłoszeniowy.
 7. Dla Twojej wygody Serwis wprowadza innowacyjną formę komunikacji między Ogłoszeniodawcą, a Użytkownikiem. Zadaj pytanie a Ogłoszeniodawca otrzyma je bezpośrednio na swoją skrzynkę mailową. Twoje pytanie i odpowiedź Ogłoszeniodawcy będzie dostępna dla każdego zalogowanego Użytkownika po kliknięciu w przycisk „Wiadomości” na stronie Ogłoszenia.
 8. W celu sfinalizowania transakcji z Ogłoszeniodawcą, możesz również nacisnąć przycisk „Kupno”. Czynność ta spowoduje, że zostanie przez System wysłany email do Ogłoszeniodawcy, informujący go, o chęci zakupu przedmiotu przez Ciebie. Dzięki czemu w dalszej kolejności Ogłoszeniodawca, będzie mógł skontaktować się z Tobą i omówić warunki zawarcia umowy kupna/sprzedaży przedmiotu wystawionego w ogłoszeniu.
paragraf6.
Usługi dodatkowe.

Aby pomoc Ci osiągnąć sukces oraz zwiększyć Twoją skuteczność, oferuję Ci możliwość wykupienia Usług dodatkowych, które mają na celu przyczynić się do wzrostu sprzedaży oferowanych produktów oraz popularyzować Twoją działalność gospodarczą. Pamiętaj, iż z momentem zakupienia Usługi zawierana jest między mną czyli Usługodawcą, a Tobą czyli Usługobiorcą umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

Usługi dodatkowe dzielą się na 3 kategorie: WYRÓŻNIJ OGŁOSZENIE, TOP 5 OGŁOSZEŃ oraz WYPROMUJ SWOJĄ FIRMĘ.

I. WYRÓŻNIJ OGŁOSZENIE

 1. Kategoria WYRÓŻNIJ OGŁOSZENIE daje Ci jako Ogłoszeniodawcy możliwość wyboru jednej z 3 Usług:
  1. Wyróżnienia Prestiżowego
  2. Wyróżnienia
  3. Ogłoszenia zwykłego
 2. Wyróżnienie Prestiżowe jest płatną Usługą, za którą zapłacisz 39,36 zł brutto, oferującą: wyróżnienie ogłoszenia grubą czcionką na stronie głównej Serwisu, brak reklam w zamieszczonym przez Ciebie Ogłoszeniu, pozycję dla Twojego Ogłoszenia przed Ogłoszeniami wyróżnionymi oraz Ogłoszeniami zwykłymi.
 3. Wyróżnienie jest płatną Usługą, za którą zapłacisz 9,84 zł brutto, oferującą wyróżnienie pozycji Twojego Ogłoszenia poprzez umieszczenie go przed Ogłoszeniami zwykłymi.
 4. Ogłoszenie zwykłe jest w pełni darmową Usługą dodawania ogłoszenia. Ukaże się ono na ostatnim miejscu listy ogłoszeń. Ogłoszenia zwykłe sortowane są według kolejności opublikowania.


II. TOP 5 OGŁOSZEŃ

 1. Kategoria TOP 5 OGŁOSZEŃ daje Ci możliwość, jako Ogłoszeniodawcy wyboru jednej z Usług:
  1. TOP 1
  2. TOP 2-5
 2. Bądź unikalny! Usługa TOP 1 jest płatną Usługą, za którą zapłacisz 59,04 zł brutto, oferującą prezentację Twojego Ogłoszenia tj.: tytułu, zdjęcia oraz początku opisu ogłoszenia na pierwszym miejscu listy TOP 5 Ogłoszeń, widocznej na każdej ze stron Serwisu. Omówiona przeze mnie prezentacja ogłoszenia, będzie jednocześnie linkiem, po naciśnięciu którego, Użytkownik będzie miał możliwość zapoznania się z pełna treścią Twojego ogłoszenia.
 3. Usługę TOP 1 w danym czasie może wykupić jedynie jeden Ogłoszeniodawca. Jeżeli miejsce TOP 1 będzie zajęte przez Ogłoszenie innej osoby za Twoją zgodą zostaniesz przeniesiony do listy oczekujących. Twoje oczekiwanie na Usługę TOP 1 zakończy się wiadomością e-mail z informacją, że teraz Ty możesz skorzystać z tej usługi. Zrób to niezwłocznie, gdyż masz 3 dni na decyzję po czym e-mail zostanie wysłany do osoby, znajdującej się za Tobą na liście.
 4. Zaprezentuj swoje ogłoszenie! Usługa TOP 2-5 jest płatną Usługą, za którą zapłacisz 14,76 zł brutto, oferującą dodanie tytułu Twojego ogłoszenia do listy TOP 5 ogłoszeń, które będą widoczne na każdej ze stron Serwisu. Podobnie jak przy usłudze TOP 1, tytuł ten będzie jednocześnie linkiem, po naciśnięciu którego Użytkownik będzie miał możliwość zapoznania się z pełna treścią Twojego ogłoszenia.
 5. Usługę TOP 2-5 w danym czasie może wykupić jednocześnie czterech Ogłoszeniodawców. Jeżeli miejsce w TOP 2-5 będzie zajęte przez Ogłoszenie innej osoby, zostaniesz przeniesiony do listy oczekujących. Twoje oczekiwanie na Usługę TOP 2-5 zakończy się wiadomością e-mail z informacją, że teraz Ty możesz z niej skorzystać. Otrzymasz 3 dni na decyzję, po czym e-mail zostanie przesłany do osoby, znajdującej się za Tobą na liście.
 6. Wyżej wymienione ceny w kategoriach WYRÓŻNIJ OGŁOSZENIE oraz TOP 5 OGŁOSZEŃ są cenami za 30 dni trwania określonej Usługi dodatkowej. W przypadku, gdy Twoje Ogłoszenie zostało zamieszczone na krótszy okres czasu wyliczymy Ci proporcjonalną do tego okresu cenę!


III. WYPROMUJ SWOJĄ FIRMĘ

 1. Kategoria WYPROMUJ SWOJĄ FIRMĘ daje Ci możliwość jako Ogłoszeniodawcy wyboru jednej z Usług:
  1. WYPROMOWANA FIRMA
  2. WYRÓŻNIONA FIRMA
 2. Pochwal się swoją firmą! Usługa WYPROMOWANA FIRMA jest płatną Usługą, za którą zapłacisz 59,04 zł brutto miesięcznie, oferującą zaprezentowanie Loga oraz Opisu Twojej Firmy na każdej ze stron Serwisu. Treść opisu będziesz mógł zredagować sam na przeznaczonym do tego formularzu w systemie.
 3. Usługę WYPROMOWANA FIRMA w danym czasie może wykupić jedynie jeden Użytkownik. Jeżeli Usługa jest wykonywana na rzecz innej firmy, zostaniesz przeniesiony na listę oczekujących. Twoje oczekiwanie na Usługę WYPROMOWANA FIRMA zakończy się wiadomością z informacją, że teraz Ty możesz z niej skorzystać. Otrzymasz 3 dni na decyzję, po czym e-mail zostanie przesłany do osoby, znajdującej się za Tobą na liście.
 4. Usługa WYRÓŻNIONA FIRMA jest płatną Usługą, za którą zapłacisz 14,76 zł brutto miesięcznie, oferującą zaprezentowanie Loga Twojej Firmy na każdej ze stron Serwisu. Wspomniane Logo, będzie jednocześnie linkiem do podstrony serwisu, gdzie zamieszczony będzie pełny opis działalności Twojej Firmy. Analogicznie jak przy WYPROMOWANIU FIRMY treść opisu będziesz mógł zredagować sam na przeznaczonym do tego formularzu w systemie.
 5. Wyżej wymienione ceny w kategoriach WYPROMUJ SWOJĄ FIRMĘ są cenami za 30 dni trwania tej Usługi dodatkowej. W przypadku, gdy zdecydujesz się wypromować swoją Firmę na krótszy okres czasu, system wyliczy Ci proporcjonalną do tego okresu cenę!
paragraf7.
Reklama na METAL4MARKET.EU

Reklama jest dźwignią handlu! Aby kompleksowo wspierać Twoje działania przygotowałem możliwość wynajęcia powierzchni reklamowej w Serwisie. Sprawdź jak łatwo możesz się reklamować dodając własną multimedialną reklamę. W celu zapoznania się z szczegółami oferty reklamy na metal4market.pl zapraszamy do skorzystania z linku zamieszczonego poniżej:

link
paragraf8.
Ogłoszenie.
 1. Pamiętaj, jako Ogłoszeniodawca sam ustalasz treść swojego Ogłoszenia. Wymagamy, aby informacje umieszczone w Ogłoszeniu były zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Aby zapewnić Ci sukces wymagamy również, aby treść Ogłoszenia, które zamieszczasz była kompletna i dokładnie opisywała towar. W dbałości o Twoje dobro nie zgadzamy się na wprowadzanie w błąd Użytkowników. Pamiętaj o tym!
 3. Twoje Ogłoszenie pojawi się w Serwisie niezwłocznie po jego akceptacji przez Administratora. Czas emisji Ogłoszenia wynosi maksymalnie 24 godziny.
 4. Po zakończeniu Twojego Ogłoszenia powiadomimy Cię wiadomością e-mail, abyś zawsze był na bieżąco. W ten sposób z łatwością będziesz mógł w razie potrzeby odświeżyć Swoje ogłoszenie.
 5. W czasie emisji Twojego Ogłoszenia umożliwiamy jego podgląd, edytowanie, zakończenie przed czasem oraz skorzystanie z usług dodatkowych. Czynności te wykonasz w przejrzystym panelu TWOJE OGŁOSZENIA.
 6. W opcji edycji ogłoszenia będziesz mógł w każdym momencie zmienić okres trwania ogłoszenia, jego treść oraz dodać lub usunąć zdjęcie. Każda zmiana będzie wymagała akceptacji administratora serwisu.
 7. Naszym celem jest zapewnić Ci bezpieczną i realną transakcję, dlatego zastrzegam możliwość usunięcia Ogłoszenia, jeżeli będzie naruszało przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Regulaminu Serwisu lub będzie powszechnie uznane za obraźliwe.
paragraf9.
Płatności.

Dbamy nie tylko o to, aby wachlarz naszych Usług dodatkowych był szeroki, ale również o to, abyś za te Usługi Użytkowniku mógł łatwo i bezpiecznie zapłacić.

 1. Zakupu Usług w Serwisie możesz dokonać za pomocą szybkich i bezpiecznych płatności Przelewy24 lub za pomocą zwykłego przelewu.
 2. Usługobiorco pamiętaj ceny, które widzisz przy oferowanych Usługach są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 3. Serwis automatycznie po dokonaniu transakcji związanej z Usługami dodatkowymi wygeneruje fakturę, która zostanie przesłana na wpisany przez Ciebie przy rejestracji adres. Umożliwiamy również wystawienie faktury w formie papierowej. Wpisując adres siedziby Twojej Firmy na stronie serwisu „Twoje dane”, informujesz nas, że wybierasz tą formę wystawiania faktury.
 4. Użytkowniku, płatność za Usługi dodatkowe dokonywana jest zawsze z góry, a dla komfortowego korzystania z Serwisu wszystkie ceny podane są w kwotach brutto!
paragraf10.
Odpowiedzialność i prawa autorskie.
 1. Ogłoszeniodawco bardzo ważnym jest, abyś wiedział, że ponosisz pełną odpowiedzialność za opublikowane w Serwisie treści. Treści te nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 2. Serwis kładzie duży nacisk na weryfikację Ogłoszeń zamieszczanych przez Ogłoszeniodawcę. Bardzo ważne jest jednak, abyś wiedział, że jako Właściciel Serwisu nie ponoszę odpowiedzialności za to w jakim stanie oraz jakiej jakości jest towar prezentowany w Ogłoszeniu przez Ogłoszeniodawcę. Pamiętaj również, iż jako Właściciel Serwisu nie ponoszę odpowiedzialności za legalność oferowanych towarów i usług oraz za to czy Ogłoszeniodawca przekazuje Ci rzetelne i prawdziwe informacje.
 3. Ważne, abyś wiedział, że nie jestem w stanie i nie odpowiadam za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umów związanych z Ogłoszeniem zamieszczonym w Serwisie, a także za szkody powstałe w wyniku zawarcia takiej umowy.
 4. Rzeczy martwe są złośliwe, dlatego pamiętaj, iż jako Właściciel Serwisu nie ponoszę odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 5. Rzetelnie i precyzyjnie przygotowywałem Serwis, aby odpowiadał najwyższym standardom i był dla Ciebie komfortowy. Z tego powodu pamiętaj, że układ treści zawarty w Serwisie oraz jego poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, animacje komputerowe, kod strony na której znajduje się Serwis i inne elementy, które nie zostały wprowadzone do Serwisu przez Użytkowników korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.
 6. Serwis jest unikalny i musisz mi pomóc o to zadbać. Dlatego warto wiedzieć, że wykorzystywanie jego elementów do celów komercyjnych, w tym do kopiowania, publicznego odtwarzania lub udostępniania osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko po uzyskaniu zgody od Właściciela Serwisu.
 7. Użytkowniku bardzo ważne jest, abyś wiedział, że wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na portalu podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
paragraf11.
Reklamacje
 1. Jako Usługodawca zgodnie z postanowieniami Dyrektywy oraz prawa polskiego mam prawny obowiązek zapewnienia zgodności Usługi z Umową zawieraną z Usługobiorcą.
 2. Moim priorytetem jako Usługodawcy zawsze jest dbałość o najwyższą jakość świadczonych Usług. Jako usługodawca odpowiadam przed Tobą Usługobiorco za wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z regułami określonymi przez ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 3. Zadbałem oto, aby procedura Reklamacji była prosta i wygodna. Aby skorzystać z prawa do reklamacji Usług zakupionych w Serwisie wystarczy, że opiszesz nam dokładnie Twój problem w wiadomości mailowej wysyłanej na Adres e-mail, dzięki czemu w prosty sposób rozpoczniesz procedurę Reklamacji.
 4. Twoją reklamację rozpatrujemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
paragraf12.
Zakończenie
 1. Nasz Serwis i nasze Usługi szybko zmieniają się na lepsze! Mogę więc dokonać zmiany Regulaminu. Dbając o uczciwość zawsze dam Ci czas na zapoznanie się z nową jego wersją. Zmiany w regulaminie wejdą w życie dopiero po upływie 7 dni od opublikowania ich w Serwisie. Możesz być pewien swoich ruchów, gdyż każda transakcja rozpoczęta przed wejściem w życie wyżej wymienionych zmian będzie funkcjonowała tak jak przed zmianą.
 2. Mamy nadzieję, że spory z Użytkownikami naszego Serwisu nigdy nie nastąpią. Warto jednak wiedzieć, iż prawem właściwym w przypadku zaistnienia takiego sporu jest prawo polskie.
 3. Treść Regulaminu i jego akceptacja jest niezmiernie istotna. Regulamin bowiem stanowi integralną część Umowy zawieranej między Użytkownikiem, a Właścicielem Serwisu.
 4. Pamiętaj, że możesz do nas przesyłać wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Serwisu. Serwis został zbudowany po to, aby pomóc Tobie w prosty i w pełni profesjonalny sposób pozyskać klienta oraz sfinalizować transakcje. Nasz adres e-mail to: biuro@metal4market.eu.
 5. Treść Regulaminu jaką poznałeś obowiązuje od dnia 01.03.2016 r.